Štítek mýty

6 mýtů o etické nemonogamii

Monogamní vztahy jsou normou. V západní společnosti se jim obvykle dává přednost před jakoukoliv jinou formou vztahu, i když je tento sklon podvědomý. [1] Na rozdíl od monogamních vztahů, v niž se člověk zavazuje být pouze s jednou osobou, zahrnuje konsensuální…