Jak začít mluvit se svým partnerem o nemonogamii

Zobrazení: 560

partneři diskuse

Když vám partner řekne, že se chce vídat s jinými lidmi, nemusí to vždy znamenat rozchod. Otevřené vztahy sice nejsou normou pro všechny páry, ale jsou stále běžnější. Průzkum společnosti YouGov z roku 2021 ukázal, že až čtvrtina Američanů by měla zájem o otevřený vztah.

Ve skutečnosti může být snaha o takový vztah dost komplikovaná. Zejména, pokud váš partner není na stejné vlně jako vy. Komunikace je nesmírně důležitá. A to jak při nastolování tématu otevření vztahu, tak i během udržování primárního vztahu, kdy se stýkáte s jinými lidmi. Jak se tedy můžete v těchto zrádných vodách orientovat?

1. Sebereflexe

Než svému partnerovi sdělíte, že byste rádi váš vztah otevřeli, zkuste si nejprve zjistit, co od takového vztahu chcete a proč. Buďte k sobě upřímní. Je tento zájem o nemonogamii o zkoumání, nebo je nemonogamie pro vás přitažlivá, protože doufáte, že vám může poskytnout únik, nebo dokonce řešení problémů ve vašem současném vztahu?

Pokud je to to druhé, tak si musíte uvědomit, že šťastné a zdravé nemonogamní vztahy vyžadují vysoký stupeň otevřenosti, upřímnosti a komunikace. Dokonce i více, než v monogamních vztazích. Nemonogamie není náplastí a neodstraní vaše současné problémy ve vztahu. Spíše je může zvýraznit.

Spousta lidí, kteří jsou v hierarchických polyamorických vztazích naznačují, že se cítí více sexuálně naplněni se svým sekundárním partnerem. Ne se svým primárním. Uvádějí, že ve svém primárním vztahu zažívají nižší sexuální uspokojení. To znamená, že jakékoli problémy ve vašem současném vztahu, jako je pocit sexuální nespokojenosti, může být zdůrazněn jeho absencí v jakémkoli jiném romantickém, nebo sexuálním vztahu. To je základ k vytvoření neštěstí a nestability ve vašem současném vztahu.

Pokud je váš zájem o nemonogamii motivován průzkumem, pak v tom nejste sami. Individuální růst a vývoj jsou běžné důvody nemonogamie a lidé ve swingujících vztazích popisují svůj život jako vzrušující více, než ti v monogamních vztazích. Existuje mnoho zdrojů, které vám pomohou lépe porozumět různým důvodům a motivacím pro nemonogamii.

2. Mějte realistická očekávání

Někteří lidé uvedli, že když vyjádřili svou touhu mít sexuální nebo emocionální spojení s jinými lidmi, vyvolalo to u jejich partnerů silné emoce. Proto je důležité mít realistická očekávání o tom, jak může váš partner na takovou diskusi reagovat.

U někoho může tato diskuse vyvolat nejistotu kolem jeho hodnot, připoutanosti ve vztahu, nebo potřebnosti. Váš partner může mít vyhraněný názor na nemonogamii nebo to může být téma, o kterém nikdy před tím neuvažoval. Vstup do vztahu, jenž je od začátku nemonogamní a následné nastolení tématu nemonogamie znamená, že zpochybňujete současnou úmluvu o vztahu a můžete jeho strukturu destabilizovat.

Je proto normální, že někdo reaguje na myšlenku nemonogamie s nejistotou, zmatkem nebo zlobou. Existuje také možnost, že nemonogamie je něco, co váš partner také chce, takže diskuse může být naplněná radostí a úlevou. Je důležité být připraven na všechny varianty. Bez ohledu na to, jak váš partner reaguje, je pro rozhovor a váš vztah velmi důležité reagovat laskavě a bez odsuzování.

Reakce vašeho partnera může u vás vyvolat silné emoce. Proto je důležité, abyste pochopili, jak efektivně zvládat a komunikovat své vlastní emoce. To je důležité pro pokračování produktivního a smysluplného rozhovoru.

3. Zvolte správný čas a místo

Měli byste si položit otázku, jestli je váš vztah v současné chvíli stabilní a zdravý a zda je schopen odolat možným dopadům diskuse na toto téma. Někteří jedinci, kteří uvedli, že nejsou ochotni zapojit se do nemonogamie, vyjádřili přesvědčení, že partneři, kteří navrhují nemonogamní strukturu vztahu, jsou „urážliví, sobečtí, neuctiví a mají špatný charakter“. Neznamená to sice, že tento názor bude mít váš partner i na vás, ale zajištění vzájemného respektu a důvěry ve vašem vztahu může pomoci vyvážit pravděpodobně silné emoce.

Důležité je také zajistit, aby i váš partner byl před diskusí o nemonogamii správně naladěný. Vztahový kouči upozorňují na čtyři věci, které naznačují, že byste měli rozhovor přerušit, protože mohou mít vliv na to, jak produktivní a přínosný rozhovor může být.

  • Pocit hladu
  • Pocit vzteku
  • Pocit osamělosti
  • Pocit únavy

Rozhodnete-li se nakousnout téma nemonogamie, když se oba cítíte uvolněně a spokojeně, je pravděpodobnější, že bude následovat otevřená a ohleduplná diskuse.

Spolu s přihlédnutím k fyziologickému a psychickému stavu, svého i partnera, zajistěte, abyste oba měli na diskusi o nemonogamii dost času. I když se vám může zdát méně konfrontační nadhodit toto téma právě ve chvíli, kdy váš partner odchází ze dveří, neposkytnutí dostatečného prostoru pro vyjádření myšlenek a pocitů vás oba může přivést k nedorozumění, nebo pocitu, že vás nikdo neposlouchá.

4. Jasně uveďte své záměry a svá očekávání

Jakmile nastane ten správný čas a místo, začněte rozhovor s partnerem tím, že mu povíte o tom, jak a co víte o nemonogamii. Ubezpečte ho, že nemusí hned souhlasit s ničím, co navrhujete. Následně upřímně a jasně řekněte, co se vám na nemonogamii líbí a jak si jí představujete jako potencionální součást vašeho života. Po celou dobu vyjadřujte upřímný zájem o to, že chcete znát názor a pocity svého partnera ohledně toho, co jste doposud sdělili. Spousta lidí uvádí, že větší upřímnost mezi nimi a jejich partnerem jim umožnila větší intimitu a propojení v jejich vztahu.

5. Aktivně naslouchejte

Neodsuzujte, buďte laskaví a podporujte svého partnera a jeho pravděpodobně silnou reakci. To je klíčové pro vytvoření bezpečného prostoru, který vede k produktivní diskusi. Je důležité, abyste dokázali aktivně naslouchat a porozumět myšlenkám a pocitům svého partnera. Protože to vám pomůže skutečně pochopit, co potřebuje. Aktivní naslouchání znamená soustředit se na to, co druhá osoba říká a to tak, že:

  1. Verbální a neverbální komunikací dáváte najevo, že vás zajímá, co chce říct
  2. Necháte jej říct co potřebuje
  3. Ujistíte se, že jste mu jasně porozuměli tím, že shrnete, nebo parafrázujete, co řekl.

6. Oddělte potřeby vztahu od individuálních potřeb

Nezapomeňte vnímat tuto diskusi (a všechny budoucí) jako diskusi o spolupráci mezi vámi a vašim partnerem. Nikoli proti sobě. To znamená, že oba musíte pochopit individuální potřeby a perspektivy toho druhého a až poté pracovat na nejlepším rozhodnutí pro váš vztah. Rozhovory budou pravděpodobněji úspěšné, pokud váš partner bude mít pocit, že neobhajujete pouze své potřeby. To, co vyhovuje vztahu, může vypadat jinak net to, co by vyhovovalo jednotlivci.

7. Poskytněte partnerovi čas a zdroje

reference

Je důležité, aby váš partner dostal čas emočně zpracovat vše, co bylo řečeno, a necítil se pod tlakem okamžité reakce. Pamatujte, že do rozhovoru pravděpodobně vstupujete s lepší představou o tom, co je to nemonogamie, než váš partner. Proto jste v chápání svých potřeb a přání dál než on v danou chvíli.

To znamená, že je pro důležité mít soucit a pochopení pro jeho reakci a potřebu více času. Dejte partnerovi najevo, že chápete potřebu většího prostoru a více času na rozmyšlenou a zpracování jeho myšlenek. Stanovte další čas, kdy se k tématu vrátíte a proberete ho. Ujistěte ho o svém závazku ke vztahu a najděte způsob, jak se s ním znovu setkat. Buď ihned po tomto rozhovoru, nebo v následujících dnech.

Při pochopení partnerových počátečních reakcí vezměte v úvahu, že dva nejčastější důvody, které lidé uváděli, proč nechtějí mít nemonogamní vztah, byly

  • mononormativita (oceňování monogamie před nemonogamií kvůli její předpokládané přirozenosti a normálnosti)
  • neochota zažívat ve svých milostných vztazích potenciální pocity žárlivosti, majetnictví, potřebnosti a nejistoty.

Poskytnutí správných zdrojů vašemu partnerovi může pomoci zpracovat a pochopit jeho vlastní přesvědčení, myšlenky a pocity.

Je však důležité, abyste zdroje sdíleli s opravdovým záměrem, že mu chcete pomoci lépe porozumět nemonogamii, a bez očekávání, že to pak povede k tomu, že váš partner bude souhlasit s tím, že s vámi bude v nemonogamním vztahu. Nutit partnera k nemonogamii, ať už jemně, nebo násilím, znamená, že se nebude jednat o skutečně konsensuální nemonogamní vztah. To pak povede pouze k nespokojenosti ve vztahu a nepřispívá to ke šťastnému a zdravému vztahu. To je v souladu se zjištěním výzkumu, že jak nemonogamní, tak monogamní lidé se ve svých vztazích s větší pravděpodobností cítí spokojení a šťastní, pokud mají pocit, že mají nad svými sexuálními kontakty kontrolu a věnují se sexu, protože si ho váží a/nebo chtějí zažít potěšení a blízkost.

Závěrem

Ať už je tento rozhovor s vaším partnerem první z mnoha, který pak povede k nemonogamnímu vztahu, nebo vyústí v rozhodnutí vás obou zůstat monogamní, možnost být otevřený a upřímný snad pomůže vytvořit šťastný a zdravý vztah.

Zobrazení: 560
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
DannyD

Hned první výzkum je špatně citován. Jde o vzorek nemonogamnich, ne monogamnich. Tam nic takového zjištěného není, dokonce naopak. Navíc vzorek je nedostatečný jak ukazuji reviews.
Žít si v pohádkách a s deviací je ok, ale nesnažte se přesvědčovat okolí, je to náš livestyle, tak nelžete snahou se ukázat jak normální jsme.