Odstíny polyamorie

Zobrazení: 350

Polyamorní vztah

poalyamorní trojice

Polyamorie jako filozofie a životní styl je stále populárnější. Přestože je to termín, který mnozí z nás slýchají v běžné konverzaci, mnoho z nás stále neví, co to vlastně polyamorie v praxi je. Z tohoto důvodu – a pro lepší pochopení pojmu polyamorie a polyamorních vztahů – bychom vám rádi, toto vysvětlili.

Když jsme vyrůstali, často jsme si idealizovali svůj budoucí život na základě toho, co nám ukazovala rodina a přátelé, z toho, o čem jsme četli v knihách, a ze životních stylů, které jsme sledovali v televizi. Zvykli jsme si na představu, že můžeme stejně milovat a vážit si více přátel, členů rodiny a dětí. V kontrastu s tím jsme si však také vytvořili přesvědčení, že romantická láska je vyhrazena jen pro toho „Jediného výjimečného“. A to je v pořádku, pokud vám to vyhovuje. Ale co když koncept jedné spřízněné duše nebo romantického partnera nefunguje pro každého?

V rámci etické nemonogamie (zkráceně ENM) existuje řada různých konfigurací vztahů, které mohou být šité na míru jedinečným potřebám lidí. Proto se ENM často jeví jako určité řešení pro ty z nás, kteří se s monogamními vztahy nutně neztotožňují.

Jedním z takových vztahových konfigurací v rámci ENM je polyamorie. Polyamorie, která byla původně zpopularizována v médiích v 90. letech 20. století, je od té doby stále více uznávána jako účinná alternativa k monogamnímu životnímu stylu [1]. Pokud se chcete dozvědět více o různých typech ENM vztahů, podívejte  se na našeho průvodce ENM vztahy.

Vzhledem k tomu, že polyamorie má své vlastní jedinečné principy, tento článek se bude zabývat následujícími aspekty:

Co je polyamorie?

Jak jsme již uvedli – někteří lidé nemusí nutně věřit myšlence, že v našem srdci je místo pouze pro romantickou lásku k jedné osobě.

Pro polyamorní jedince je milující a oddaný romantický vztah s více lidmi jejich osobní verzí ideálního života.

Co znamená polyamorní?

Polyamorie znamená doslova to, co uvádí její název: „poly“ znamená řecky „mnoho“ a „amor“ latinsky „láska“. Polyamorie tedy znamená „mnoho lásky“ [2]. Při aplikaci na vztahy to tedy v podstatě znamená, že můžeme milovat více lidí najednou.

Lze v polyamorii podvádět?

Polyamorní vztahy jsou ve své podstatě ENM. To znamená, že jsou založeny na souhlasu všech zúčastněných osob. Stejně jako v monogamním vztahu, máme i v polyamorních vztazích stanovena očekávání a hranice, jen ne stejná.

To znamená, že v polyamorních vztazích může dojít  k podvádění a zradě  stejně jako v monogamních. Abychom však mohli objasnit, jak vypadá nevěra a zrada v rámci polyamorních vztahů, možná budeme muset nastínit, jak věrnost v polyamorii funguje. Z tohoto důvodu stručně probereme pojmy polyfidelity, citové věrnosti a praktické věrnosti:

Polyfidelita

Polyfidelita je vlastně považována za samostatný typ polyamorie. ve kterém je exkluzivita zavedena mezi skupinou lidí.

To znamená, že všichni zúčastnění mají stanovené parametry toho, co je v tomto vztahu přijatelné a co ne (více informací o polyfilii najdete níže) [3,4].

V případě polyfidelity by se tedy za nevěru považoval jakýkoli druh romantického nebo sexuálního vztahu s někým, kdo není součástí této skupiny.

V tomto ohledu se tedy jedná o podobné pojetí nevěry jako v monogamním vztahu, jen s více lidmi zapojenými do jádra vztahu.Citová věrnost

Citová věrnost je přesně to, jak zní: zůstat citově zaměřený na ty, kteří jsou ve vašem vztahu, ať už jich je kolik chce [3].

To znamená, že zatímco sexuální vztah s někým mimo vztah může být v pořádku a lze s ním souhlasit, citová angažovanost na hlubší úrovni v pořádku není.

Praktická věrnost

Stejně jako v každém vážném monogamním vztahu může i v polyamorii nastat situace, kdy se do hry dostanou rodinné, finanční nebo právní závazky.

Praktická věrnost spočívá v tom, že si každý z partnerů v polyamorním vztahu vymezí svou roli a závazek vůči sobě navzájem. Zejména pokud jde o povinnosti v domácnosti, výchovu dětí a další podobné situace [3].

Odstíny polyamorních vztahů

Když říkáme, že polyamorie je svět sám o sobě – myslíme to vážně. Možná není úplně 50 odstínů polyamorie, ale i tak je jich poměrně dost! Pokusme se tedy nastínit některé z hlavních typů polyamorních vztahů.

Hierarchické vztahy

Začněme jednou ze zavedených forem polyamorních vztahů. Hierarchické vztahy jsou známé také jako primární/sekundární vztahové struktury a jedná se o polyamorní vztahy, které rozlišují partnery podle priority [5].

Primární vztah může například tvořit dvojice, která spolu žije, sdílí povinnosti v domácnosti a možná má i děti . Přesto může mít každý z partnerů (nebo oba dohromady) také sekundární vztah, a možná dokonce i terciární vztah.

Nehierarchické vztahy

Na rozdíl od hierarchických vztahů nehierarchické vztahy nerozlišují partnery podle priority [5]. To znamená, že všichni partneři v polyamorním vztahu jsou si navzájem stejně zavázáni, ať už se jedná o dlouhodobý, stabilní a závazný vztah – nebo o krátkodobý, příležitostný či jinak nezávazný vztah.

Vztahová anarchie

Nenechte se zmást názvem – vztahová anarchie je pouze podtyp nehierarchického poly vztahu. Ve vztahové anarchii se nejen nerozlišují role partnerů ve vztahu, ale ani se neoznačují. Technicky vzato tedy neexistují žádní partneři, manželé, nápadníci ani milenci. Existují však láskyplné a pečující vztahy a různé úrovně intimity, které jsou sdíleny mezi různými lidmi.

Paralerní polyamorie

V tomto typu poly vztahu jsou zúčastněné osoby na sobě zpravidla nezávislé a nemusí znát ani metamory svých partnerů – tedy partnery svých partnerů [6,7]. To znamená, že zatímco dva lidé mohou být ve vzájemně oddaném vztahu, mohou mít stejně nebo různě oddané vztahy s jinými lidmi a tyto jiné vztahy jsou na jejich ostatních vztazích nezávislé.

Pokud vám to zní složitě, může vám pomoci představa vašich přátelských vztahů: obvykle máme přátele a skupiny přátel, kteří se navzájem neznají, a přesto o sobě pravděpodobně vědí.

Sólo Polyamorie

Pro mnohé je to nejlepší způsob, jak si zachovat svobodu. Je to v podstatě „vlčí“ verze polyamorie, kdy člověk navazuje vztahy s libovolným počtem lidí a s libovolným stupněm závazku – tyto vztahy jsou však na sobě zcela nezávislé [6,7]. Sólo polyamorie se od paralelní polyamorie liší v tom, že v rámci paralelní polyamorie často probíhají rozhovory mezi partnery o navazování nových vztahů – v sólové polyamorii však není třeba nikoho dalšího udržovat v obraze.

Polyamorie u kuchyňského stolu

Jak už název napovídá, polyamorie u kuchyňského stolu je rodinně orientovaný vztah.Je to proto, že zúčastněné osoby sdílejí rodinné vazby – a to i mezi lidmi, kteří nejsou v romantickém vztahu. Název vychází z představy rodiny sedící společně u kuchyňského stolu. Tento typ vztahu se tedy zaměřuje na intimitu a oddanost na rodinné úrovni [6,7].

Polyamorie na zahradní párty

Polyamorie na zahradní párty, označovaná také jako „polyamorie narozeninové párty“, je jakýmsi středem mezi kuchyňským stolem (úzká rodinná vazba) a paralelní poly (zcela nezávislé vztahy) [7]. Její název vychází z představy lidí na zahradní party – většina lidí je tam na sobě nezávislá, ale přesto mají určitou úroveň spojení nebo platonického vztahu se svými partnery/milenci.

Polyfidelity

Tento typ struktury, které jsme se dotkli výše v tématu věrnosti, je takový, kdy je skupina tří a více osob zapojena výhradně do navázaného a oddaného vzájemného vztahu [3,4]. To znamená, že lidé v této skupině jsou oddáni výhradně jeden druhému a nemohou navazovat jiné milostné vztahy jakéhokoli druhu mimo tento vztah.

palyamorní trojice

Styly připoutání a polyamorie – vztah lásky nebo nenávisti?

připoutání polyamorie

Navzdory předsudkům, že lidé v nemonogamních vztazích jsou nestabilní nebo dokonce nevěrní, studie poukazují na to, že ve skutečnosti jsou lidé v polyamorních vztazích spíše bezpečnými než nejistými. Polyamorie je o sdílení lásky a intimity s více lidmi a bezpečně připoutaní lidé to mohou dělat snadněji než nejistě připoutaní lidé.

Ve spektru připoutání od vyhýbavého až po úzkostný se obecně předpokládá, že vyhýbaví budou preferovat spíše ENM vztahy. Nicméně ne všechny polyamorní vztahy mohou vyhýbavým poskytnout svobodu, kterou hledají, a ve skutečnosti mohou mít pro úzkostného tu správnou míru závazku. Jak tedy poznáme, zda je pro nás poly vztah ten pravý?

Lidé, kteří se ve vztazích přiklánějí k úzkostné vazbě, mohou najít stabilitu a závazek v polystrukturách, jako je polyfidelita – kde je vyšší úroveň investic do vztahu. Lidé, kteří se ve vztazích přiklánějí k vyhýbání se připoutání, si mohou zachovat svobodu v rámci určité úrovně závazku, jako je například sólo polyamorie – vyhýbají se aktivaci spouštěčů připoutání souvisejících s intimitou.

Podobně jako spektrum připoutanosti se tedy i polyamorie nachází ve svém vlastním spektru – musíme jen přijít na to, kam se vzhledem ke svým preferencím a potřebám nejlépe hodíme.

Jak fungují polyamorní vztahy?

přátelství polyamorie

Při pohledu zvenčí se může zdát, že polyamorní vztahy jsou komplikované, protože zahrnují mnoho různých typů seskupení. Jak jsme již zmínili, někdy je nejlepším způsobem, jak tento typ vztahů pochopit, přemýšlet o přátelství. V přátelství obvykle zažíváme různé úrovně intimity – některým přátelům se svěřujeme s určitými detaily ze svého života, ale s jinými o stejných tématech mluvit nemusíme. Také nám může být příjemné pozvat jednoho přítele na noční filmový maraton, ale s jiným můžeme mít určité hranice.

Navíc jeden z nejčastějších argumentů proti polyamorii se týká toho, jak si případně najít čas na tolik různých lidí?! Pokud je vztah s jedním člověkem dostatečně náročný na časový management, jak to mohou lidé zvládnout s více lidmi? Odpověď spočívá v individuálním rytmu každého člověka. Například v jeho denním rozvrhu, v tom, kolik času potřebuje pro sebe a kolik ho může věnovat druhým, nebo v tom, jak rychle se vztahu věnuje. Mít více partnerů nebo milenců může samozřejmě znamenat trávit méně času s každou jednotlivou osobou, a to může zpomalit vývoj vztahu. To se však může stát i v monogamních vztazích, kde je rytmus každého člověka pomalejší.

V podstatě doufáme, že se nám podaří ukázat, že každý vztah je jiný. To, co funguje u jedněch, nemusí fungovat u druhých.

Pravidla polyamorních vztahů

Jak už jsme si řekli, polyamorie může mít mnoho podob. Ať už se jedná o exkluzivní vztah tří osob, vztah bez nálepky nebo situaci „neptej se, neříkej“ – polyamorie má zjevně mnoho odstínů. Vzhledem k této skutečnosti se pravidla vztahující se k těmto typům vztahů liší.

V závislosti na struktuře vztahu a na tom, co může zahrnovat po citové a fyzické stránce, jsou často nutná určitá pravidla nebo zvyklosti, aby bylo zajištěno bezpečí a ochrana všech zúčastněných osob. Někteří polyamoristé mají například přísná pravidla týkající se testování na pohlavně přenosné choroby a nošení ochrany při všech sexuálních setkáních [8].

Emocionální hranice

Emocionální hranice v rámci polyamorie se často mohou zdát poněkud nejasné. Je to proto, že, v některých polyamorních vztazích, jsou partneři otevřeni tomu, aby nejen chodili s jinými lidmi, ale aby se do nich také zamilovali [8]. To však neplatí pro všechna polyamorní vztahová uspořádání, dokonce ani nutně pro zcela nezávislé struktury, jako je sólo polyamorie.

Navíc v některých polyamorních dohodách, zejména v některých hierarchických vztazích, může mít partner právo veta ohledně toho, s kým jeho partner romanticky komunikuje – včetně toho, na jaké úrovni [8]. Tyto dohody pomáhají vzájemně se emocionálně chránit, a tím se vyhnout potenciálním konfliktům mezi partnery a jejich metamory.

Fyzické hranice

Zatímco některé poly vztahy jsou výhradně mezi skupinou partnerů, například polyfidelity, jiné jsou otevřené tolika partnerům, kolik si přejí. Přirozeně existují určité hranice, které je třeba jasně sdělit a stanovit před jakoukoli romantickou nebo sexuální interakcí.

Ve studii o pravidlech a uspořádání vztahů v polyamorii se téměř všichni respondenti shodli se svým partnerem na tom, že interakce jako: držení se za ruce, tanec, líbání a sexuální interakce s partnerem nebo bez něj jsou v jejich vztahových konfiguracích povoleny [8]. Nejvýraznější fyzické hranice zmíněné v této studii se týkaly testování na pohlavně přenosné choroby a ochrany během sexuálních styků. Obojí je při vedení polyamorního životního stylu obvykle prvořadé.

Polyamorní manželství – je to možné?

manželství polyamorie

Polyamorní manželství je často zaměňováno za polygamii, neboli když je jeden člověk ženatý s více dalšími, například muž s mnoha manželkami [9]. Ve své podstatě se však polyamorie zásadně liší v dynamice moci. To znamená, že všichni zúčastnění partneři jsou si navzájem rovni. Polyamorie se tedy nachází v jakési šedé zóně mezi legálním a nelegálním. Není sice nelegální, ale není ani zcela právně chráněná (zatím) [9].

Kromě právního hlavolamu polyamorních manželství polyamoristé stále nacházejí způsoby, jak vyjádřit svou oddanost. Někteří polyamoristé dávají přednost tzv. smluvní svobodě, kdy jsou hranice a očekávání stanoveny již na počátku vztahu.

Jiní však dávají přednost „svobodě od smlouvy“, která zahrnuje navázání důvěry a sebeuvědomění prostřednictvím otevřené komunikace s cílem vytvořit silnější pouto a závazek [10]. V žádném případě se nejedná o skutečné závazné smlouvy, ale naopak o způsoby vyjádření jejich očekávání ve vztahu (vztazích).

Závěrečné myšlenky o polyamorních vztazích

polyamorie

V totmo článku jsme si vysvětlili, že polyamorie znamená mít mnoho lásek. V konečném důsledku jde o otevřenost mít více partnerů ve stejné míře závazku nebo zkoumat různé úrovně intimity a spojení s jinými lidmi mimo jeden výhradně závazný vztah.

I když jsme si ukázali, že nevěra a věrnost mohou mít pro různé lidi různé definice, stále se jedná o důležité faktory, které je třeba v polyamorních vztazích zvážit. Koneckonců vzájemná důvěra a respekt jsou v každém zdravém vztahu neoddiskutovatelné, že?

Také jsme se věnovali několika různým odstínům polyamorie, které spadají pod hierarchické nebo nehierarchické vztahy a liší se prioritou a typem zapojení partnerů.

Tato různá uspořádání fungují nejlépe pro ty, kterým vyhovují. Při prosazování vztahů šitých na míru by se každý člověk v nich zapojený měl cítit svobodně a zapojit se do vztahů s ostatními tak, jak to považuje za nejlepší, a ne jen dělat to, co mu vštípila společnost. Nicméně stejně jako monogamie nemusí být pro každého, ani polyamorie není pro každého.

Hlavním poznatkem je, že polyamorie je celý svět sám o sobě. Neexistuje jeden recept, který by dokonale zahrnoval všechny polyamorní vztahové struktury. Existuje pouze jedna základní ingredience: láska!

Reference

1. Cardoso, D., Pascoal, P.M., Maiochi, F.H. (2021). Defining Polyamory: A Thematic Analysis of Lay People’s Definitions. Archives of Sexual Behavior, 50, 1239-1252.

2. Klesse, C. (2006). Polyamory and its ‘Others’: Contesting the Terms of Non-Monogamy. Sexualities, 9(5), 565-583.

3. Sheff, E.A. (2019). Fidelity in Polyamorous Relationships: Fidelity goes beyond sexual exclusivity. Psychology Today: Relationships.

4. Peterson, J.R. (2017). Polyfidelity and the Dynamics of Group Romantic Relationships. Walden Dissertations and Doctoral Studies.

5. Flicker, S. M., Sancier-Barbosa, F., Moors, A. C., & Browne, L. (2021). A closer look at relationship structures: Relationship satisfaction and attachment among people who practice hierarchical and non- hierarchical polyamory. Archives of Sexual Behavior, 50, 1401-1417.

6. Bennion, J. (2020). Polyamory in Paris: A social network theory application. Sexualities, 0(0), 1-25.

7. Polyamory Dictionary (2020). Accessible at: https://www.polydictionary.org/category/a-z/

8. Wosick-Correa, K. (2010). Agreements, rules and agentic fidelity in polyamorous relationships. Psychology & Sexuality, 1(1), 44-61.

9. McArdle, E. (2021). Polyamory and the law. Harvard Law Today: Teaching and Learning.

10. Barker, M., Heckert, J., Wilkinson, E. (2013). Polyamorous Intimacies: From One Love to Many Loves and Back Again. In: Sanger, T., Taylor, Y.
(eds) Mapping Intimacies. Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life. Palgrave Macmillan, London.

Zobrazení: 350
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments